HE 70/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki tilintarkastuslain muuttamisesta
Vahvistettu12.08.2016
Säädöskokoelma622/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
Vahvistettu12.08.2016
Säädöskokoelma623/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki osuuskuntalain muuttamisesta
Vahvistettu12.08.2016
Säädöskokoelma624/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki asunto-osakeyhtiölain muuttamisesta
Vahvistettu12.08.2016
Säädöskokoelma625/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 10 §:n muuttamisesta
Vahvistettu12.08.2016
Säädöskokoelma626/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 19
Annettu
Päivämäärä28.04.2016
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajaoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä29.04.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä03.05.2016
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.05.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.06.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 70/2016 vp sisältyvien 1.-24. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä16.06.2016
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 16.6.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Päivämäärä16.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 70/2016 vp sisältyvät 1.-24. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä27.06.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä27.06.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut04.05.2016
Käsittely päättynyt16.06.2016
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanattilintarkastus  direktiivit  asetukset  tilintarkastuskertomukset  tilintarkastajat  riippumattomuus  esteellisyys  seuraamukset  pienyritykset  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (17)
Latest publish 17.1.2017 14:06