HE 70/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheVireilletulo valiokunnassa
Asian ilmoittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki turvallisuusselvityslain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 26 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 24 ja 24 a §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä08.06.2017
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
kunta- ja uudistusministeri
Anu  Vehviläinen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä09.06.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä15.06.2017
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut16.06.2017
+ Hallintovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Puolustusvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatvirkamiehet  virkanimitykset  sidonnaisuus  kansalaisuus  turvallisuusselvitykset  upseerit  virat  poliisi  rajavartijat  luotettavuus  ulkomaat  opiskelijavalinnat 
Viimeksi julkaistu 22.9.2017 10:56