Skip main navigation

Direct link to content

HE 70/2017 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 25.3.2019 11.49
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion virkamieslain 7 ja 8 c §:n ja turvallisuusselvityslain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot