HE 71/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun lain hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämisestä Ahvenanmaan rahoitusasemaa koskevien säännösten osalta

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Yksityiskohtainen käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki tuloverolain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä08.06.2017
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
valtiovarainministeri
Petteri  Orpo
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä09.06.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä13.06.2017
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä, aliasia
Päivämäärä15.06.2017
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Päivämäärä19.06.2017
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut14.06.2017
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattulovero  Ahvenanmaa  maakunnat  verotus  itsehallinto  verovähennykset  yhteisövero 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (10)
Viimeksi julkaistu 10.7.2017 0:48