Latest publish 8.4.2021 14.52
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 72/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden muutoksenhakua koskevien säännösten muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Vahvistettu
19.12.2019
Säädöskokoelma
1420/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki jätelain 137 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
19.12.2019
Säädöskokoelma
1421/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun lain 28 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
19.12.2019
Säädöskokoelma
1422/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki eräiden polttoaineiden elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä annetun lain 17 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
19.12.2019
Säädöskokoelma
1423/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään annetun lain 13 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
19.12.2019
Säädöskokoelma
1424/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä31.10.2019Allekirjoittajaympäristö- ja ilmastoministeriKrista MikkonenAllekirjoittajaYmpäristöministeriöEsittelijälainsäädäntöjohtajaRiitta RönnValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

05.11.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

06.11.2019
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

26.11.2019
Mietintö pantiin pöydälle 27.11.2019 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

27.11.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 72/2019 vp sisältyvien 1.-29. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 30. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

03.12.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 72/2019 vp sisältyvät 1.-29. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 30. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

11.12.2019
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

12.12.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut07.11.2019
Käsittely päättynyt22.11.2019

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

ympäristöhallintomuutoksenhakuvalitusoikeusoikeudenkäyntihallintoasiathallinto-oikeudetasumistukitakaisinperintäluonnonsuojelujätelakihallintopäätöksetKorkein hallinto-oikeus