HE 73/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu29.06.2016
Säädöskokoelma559/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.06.2016
Säädöskokoelma560/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä04.05.2016
AllekirjoittajaPuolustusministeriö
Allekirjoittajapuolustusministeri
Jussi  Niinistö
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä10.05.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä10.05.2016
Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.05.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä27.05.2016
Mietintö pantiin pöydälle 31.5.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.05.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä31.05.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 73/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä31.05.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.06.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 73/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä14.06.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä15.06.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut12.05.2016
Käsittely päättynyt26.05.2016
+ Puolustusvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatmaanpuolustuskorkeakoulut  puolustusvoimat  sotatiede  tutkijat  professorit  upseerit  sotilashenkilöstö  koulutus  yliopistot  korkeakouluopetus  tiedepolitiikka  Puolustusministeriö 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (11)
Latest publish 23.2.2017 9.28