Skip main navigation

Direct link to content

HE 73/2016 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 23.2.2017 9.28
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain ja puolustusvoimista annetun lain 38 ja 38 a §:n muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot