HE 73/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asiantuntijakuuleminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki yliopistolain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki ammattikorkeakoululain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä08.06.2017
AllekirjoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriö
opetusministeri
Sanni  Grahn-Laasonen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä09.06.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä13.06.2017
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut14.06.2017
+ Sivistysvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatyliopistot  ammattikorkeakoulut  säätiöt  yhteistyö  opetus  koulutus  lakkauttaminen  Tampereen yliopisto  Tampereen uusi yliopisto 
Viimeksi julkaistu 22.9.2017 10:44