HE 74/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajariitojen vaihtoehtoista ratkaisemista koskevaksi lainsäädännöksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki muussa kuin viranomaisessa tapahtuvasta kuluttajariitojen ratkaisemisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1696/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki kuluttajariitalautakunnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1697/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki liikennevahinkolautakunnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1698/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1699/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki velan vanhentumisesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1700/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä22.10.2015
AllekirjoittajaOikeusministeriö
undefinedoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä23.10.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä03.11.2015
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2015
Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 74/2015 vpsisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Päivämäärä08.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 74/2015 vpsisältyvät 1.-5.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä15.12.2015
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä16.12.2015
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut04.11.2015
Käsittely päättynyt25.11.2015
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatkuluttajariidat  riita-asiat  direktiivit  asetukset  kuluttajaneuvonta  elinkeinonharjoittajat  kuluttajat  tiedotus  sähköinen asiointi  lautakunnat  liikennevahingot  Kuluttajariitalautakunta 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (10)
Latest publish 20.4.2017 14.23