HE 74/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntia koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu01.12.2017
Säädöskokoelma792/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu01.12.2017
Säädöskokoelma793/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu01.12.2017
Säädöskokoelma794/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki työttömyysturvalain 12 a luvun kumoamisesta
Vahvistettu01.12.2017
Säädöskokoelma795/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä08.06.2017
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajasosiaali- ja terveysministeri
Pirkko  Mattila
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä09.06.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä13.06.2017
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä10.10.2017
Mietintö pantiin pöydälle 11.10.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.10.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.10.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 74/2017 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.10.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.10.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 74/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.10.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä24.10.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä25.10.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut14.06.2017
Käsittely päättynyt06.10.2017
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattoimeentuloturva  muutoksenhaku  lautakunnat  työeläkkeet  tapaturmavakuutus  sosiaaliturva  työttömyysturva  yhdistyminen  sosiaalietuudet  tietojärjestelmät 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (13)
Latest publish 24.10.2018 12:04