HE 74/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle toimeentuloturvan muutoksenhakulautakuntia koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheVireilletulo valiokunnassa
Asian ilmoittaminen
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki työttömyysturvalain 12 a luvun kumoamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä08.06.2017
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko  Mattila
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä09.06.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä13.06.2017
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut14.06.2017
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattoimeentuloturva  muutoksenhaku  lautakunnat  työeläkkeet  tapaturmavakuutus  sosiaaliturva  työttömyysturva  yhdistyminen  sosiaalietuudet  tietojärjestelmät 
Viimeksi julkaistu 19.6.2017 14:52