HE 75/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta annetun lain kumoamisesta sekä evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 3 §:n ja evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki kirkkolain muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1602/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta annetun lain kumoamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1603/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1604/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1605/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä22.10.2015
AllekirjoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriö
Allekirjoittajaopetus- ja kulttuuriministeri
Sanni  Grahn-Laasonen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä23.10.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä03.11.2015
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä10.11.2015
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2015
Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 75/2015 vpsisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 75/2015 vpsisältyvät 1.-4.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä21.12.2015
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä21.12.2015
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut11.11.2015
Käsittely päättynyt04.12.2015
+ Hallintovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkirkkolait  evankelis-luterilainen kirkko  virkaehtosopimukset  työehtosopimukset  keskushallinto  piispainkokoukset  piispat  eläkerahastot  rahoitus  yhteisövero  tilintarkastus  kirkolliskokoukset  toimivalta  täytäntöönpano 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (10)
Latest publish 17.2.2017 15:56