HE 75/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välillä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu01.12.2017
Säädöskokoelma818/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kuuban tasavallan välinen sopimus poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä
PäätösHyväksytty
Annettu
Päivämäärä15.06.2017
AllekirjoittajaUlkoasiainministeriö
Allekirjoittajaulkoasiainministeri
Timo  Soini
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä16.06.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä20.06.2017
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä06.10.2017
Mietintö pantiin pöydälle 10.10.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.10.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.10.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 75/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.10.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.10.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä17.10.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 75/2017 vp tarkoitetun sopimuksen siltä osin kuin se kuuluu Suomen toimivaltaan.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 75/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.10.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä18.10.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä19.10.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut21.06.2017
Käsittely päättynyt29.09.2017
+ Ulkoasiainvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
AsiasanatKuuba  EU-maat  ulkopolitiikka  kansainväliset sopimukset  taloudellinen yhteistyö  ulkomaankauppa  kestävä kehitys  demokratia  ihmisoikeudet  oikeusvaltio  joukkotuhoaseet  terrorisminvastainen toiminta  Euroopan unioni 
Latest publish 7.11.2018 15:13