HE 78/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotikuntalain, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki kotikuntalain muuttamisesta
Säädöskokoelma669/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
Säädöskokoelma670/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Säädöskokoelma671/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä19.05.2016
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajakunta- ja uudistusministeri
Anu  Vehviläinen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä20.05.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä25.05.2016
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.05.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä15.06.2016
Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.06.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 78/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 78/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä28.06.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä29.06.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut26.05.2016
Käsittely päättynyt14.06.2016
+ Hallintovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatväestötietojärjestelmät  tallennus  virheet  oikaisuvaatimus  muutoksenhaku  kotikuntalaki  muutto  rekisterit  verotus  henkilötiedot  ilmoitusvelvollisuus  Väestörekisterikeskus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (10)
Latest publish 29.8.2016 13:08