Latest publish 8.6.2022 17.18
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 78/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotikuntalain, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki kotikuntalain muuttamisesta
Vahvistettu
25.08.2016
Säädöskokoelma
669/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
25.08.2016
Säädöskokoelma
670/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki verotusmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
25.08.2016
Säädöskokoelma
671/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä19.05.2016AllekirjoittajaValtiovarainministeriöAllekirjoittajakunta- ja uudistusministeriAnu VehviläinenValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

20.05.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

25.05.2016
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

15.06.2016
Mietintö pantiin pöydälle 16.6.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

16.06.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 78/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

21.06.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 78/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

28.06.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

29.06.2016

Valiokuntakäsittely

Saapunut26.05.2016
Käsittely päättynyt14.06.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

väestötietojärjestelmättallennusvirheetoikaisuvaatimusmuutoksenhakukotikuntalakimuuttorekisteritverotushenkilötiedotilmoitusvelvollisuusVäestörekisterikeskus