HE 78/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kotikuntalain, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 78/2016 vp HaV 08.06.2016 Hämeen maistraatti Asiantuntijalausunto 
HE 78/2016 vp HaV 08.06.2016 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 78/2016 vp HaV 08.06.2016 kehityspäällikkö Juha Lempinen, Väestörekisterikeskus Asiantuntijalausunto 
HE 78/2016 vp HaV 08.06.2016 Sisä-Suomen maistraatti Asiantuntijalausunto 
HE 78/2016 vp HaV 08.06.2016 Lapin maistraatti Asiantuntijalausunto 
HE 78/2016 vp HaV 08.06.2016 lainsäädäntöneuvos Assi Salminen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 78/2016 vp HaV 08.06.2016 lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 78/2016 vp HaV 08.06.2016 Lounais-Suomen maistraatti Asiantuntijalausunto 
HE 78/2016 vp HaV 08.06.2016 sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 78/2016 vp HaV 08.06.2016 ylitarkastaja Anne Sänkiaho, Uudenmaan maistraatti Asiantuntijalausunto 
Latest publish 29.8.2016 13:08