HE 79/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 79/2015 vp SiV 10.11.2015 opetusneuvos Heikki Sederlöf, Opetushallitus Asiantuntijalausunto 
HE 79/2015 vp SiV 10.11.2015 puheenjohtaja Aaro Harju, Vapaa Sivistystyö ry Asiantuntijalausunto 
HE 79/2015 vp SiV 10.11.2015 erityisasiantuntija Päivi Väisänen-Haapanen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 79/2015 vp SiV 19.11.2015 toimitusjohtaja Petri Lempinen, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto 
HE 79/2015 vp SiV 19.11.2015 pääsihteeri Kimmo Levä, Suomen museoliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 79/2015 vp SiV 19.11.2015 toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen, Kansalaisopistojen liitto KoL ry Asiantuntijalausunto 
HE 79/2015 vp SiV 19.11.2015 puheenjohtaja Elina Kuusikko, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto r.y. Asiantuntijalausunto 
HE 79/2015 vp SiV 19.11.2015 koulutusjohtaja Heljä Misukka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry Asiantuntijalausunto 
HE 79/2015 vp SiV 20.11.2015 Suomen Sinfoniaorkesterit ry Asiantuntijalausunto 
HE 79/2015 vp SiV 20.11.2015 Yksityiskoulujen Liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 79/2015 vp SiV 20.11.2015 Suomen kesäyliopistot ry. Asiantuntijalausunto 
HE 79/2015 vp SiV 24.11.2015 Suomen Lukiolaisten Liitto Asiantuntijalausunto 
HE 79/2015 vp SiV 24.11.2015 Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry Asiantuntijalausunto 
HE 79/2015 vp SiV 24.11.2015 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Asiantuntijalausunto 
HE 79/2015 vp SiV 24.11.2015 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 79/2015 vp SiV 24.11.2015 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 20.4.2017 14:23