HE 8/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maakaaren muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki maakaaren muuttamisesta
Vahvistettu03.06.2016
Säädöskokoelma418/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä18.02.2016
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Allekirjoittajaoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä19.02.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä23.02.2016
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.02.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä30.03.2016
Mietintö pantiin pöydälle 31.3.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.03.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä31.03.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 8/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä31.03.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.04.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 8/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä12.04.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä13.04.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut02.03.2016
Käsittely päättynyt29.03.2016
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatmaakaari  sähköinen kirjaaminen  panttaus  kiinteistöt  kiinnitysrekisterit  digitointi  asiakirjat 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (10)
Latest publish 28.11.2016 13.52