HE 80/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten sekä kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten
Vahvistettu14.12.2017
Säädöskokoelma907/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä
Vahvistettu14.12.2017
Säädöskokoelma908/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki ulkomaalaislain 77 ja 79 §:n muuttamisesta
Vahvistettu14.12.2017
Säädöskokoelma909/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu14.12.2017
Säädöskokoelma910/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 c §:n muuttamisesta
Vahvistettu14.12.2017
Säädöskokoelma911/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 8
Annettu
Päivämäärä28.06.2017
AllekirjoittajaSisäministeriö
Allekirjoittajasisäministeri
Paula  Risikko
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä29.06.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä05.09.2017
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.09.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä08.11.2017
Mietintö pantiin pöydälle 9.11.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.11.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.11.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 80/2017 vp sisältyvien 1.-13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.11.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.11.2017
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.11.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.11.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 80/2017 vp sisältyvät 1.-13. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.11.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä23.11.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä24.11.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut06.09.2017
Käsittely päättynyt25.10.2017
+ Hallintovaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanattyöntekijät  kausityö  kolmannet maat  työluvat  lähetetyt työntekijät  EU-maat  yhdenvertaisuus  sosiaaliturva  terveydenhuolto  direktiivit  työolot  oleskeluluvat  ulkomainen työvoima  työsuojelu  valvonta  rekisterit  Euroopan unioni 
Latest publish 29.3.2019 11:04