Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 81/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 57 ja 66 §:n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 81/2017 vp VeJ 08.09.2017 Liikenteen turvallisuusvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 81/2017 vp VeJ 19.09.2017 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 81/2017 vp VeJ 19.09.2017 Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto 
HE 81/2017 vp VeJ 19.09.2017 Valtakunnansyyttäjänvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 81/2017 vp VeJ 19.09.2017 Autoliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 81/2017 vp VeJ 19.09.2017 sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 81/2017 vp VeJ 19.09.2017 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
Latest publish 4.10.2019 11.28