Direct link to content

HE 84/2018 vp

Latest publish 30.5.2019 16.44
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 84/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Rauennut
Käsittelyvaihe
Raukeaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki valtioneuvostosta annetun lain muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä13.06.2018AllekirjoittajapääministeriJuha SipiläAllekirjoittajaValtioneuvoston kansliaEsittelijälainsäädäntöneuvosSanna Helopuro Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

14.06.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

18.06.2018
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Raukeaminen

16.04.2019
Asian käsittely on rauennut perustuslain 49 §:n 1 momentin nojalla

Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

18.04.2019

Valiokuntakäsittely

Saapunut20.06.2018

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

ministeritvalatseremoniathallitukset