Latest publish 12.4.2021 15.13
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 85/2019 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023 sekä laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020—2023
Vahvistettu
30.12.2019
Säädöskokoelma
1572/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki verontilityslain väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2019
Säädöskokoelma
1573/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2019
Säädöskokoelma
1574/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä14.11.2019AllekirjoittajavaltiovarainministeriMika LintiläAllekirjoittajaValtiovarainministeriöEsittelijäerityisasiantuntijaAntti SinkmanValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

15.11.2019
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

19.11.2019
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

04.12.2019
Mietintö pantiin pöydälle 5.12.2019 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

05.12.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 85/2019 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

10.12.2019
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

11.12.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 85/2019 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

17.12.2019
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

18.12.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut22.11.2019
Käsittely päättynyt04.12.2019

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

koneetkalustopoistot (talous)yhteisöveroelinkeinoverotusveronhuojennuksetverotustulovero