HE 86/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu15.03.2019
Säädöskokoelma317/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki ajoneuvolain 25 §:n muuttamisesta
PäätösHylätty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki mittauslaitelain 34 §:n muuttamisesta
PäätösHylätty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
PäätösHylätty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä13.06.2018
Allekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeri
Anne  Berner
AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriö
Esittelijäundefined
yksikön johtaja
Laura  Eiro
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä14.06.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä18.06.2018
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.06.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä01.02.2019
Mietintö pantiin pöydälle 5.2.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.02.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 86/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 86/2018 vp sisältyvien 2.-4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.02.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 86/2018 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 86/2018 vp sisältyvien 2.-4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä27.02.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä28.02.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut19.06.2018
Käsittely päättynyt31.01.2019
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatajoneuvot  katsastus  toimiluvat  ajoneuvoluokat  katsastajat  jatkokoulutus  uhkasakko  mittauslaitteet  Liikenne- ja viestintävirasto 
Latest publish 26.6.2019 13:31