HE 87/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu12.01.2018
Säädöskokoelma61/2018
Sopimussarja49/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä
Säädöskokoelma529/2018
Sopimussarja50/2018
PäätösHyväksytty
Annettu
Päivämäärä05.07.2017
AllekirjoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriö
Allekirjoittajaeurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo  Terho
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä05.09.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä07.09.2017
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.09.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä06.10.2017
Mietintö pantiin pöydälle 10.10.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.10.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.10.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 87/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.10.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.10.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä17.10.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 87/2017 vp tarkoitetun puiteyleissopimuksen.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 87/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä17.10.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä19.10.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä20.10.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut12.09.2017
Käsittely päättynyt04.10.2017
+ Sivistysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkulttuuriperintö  kansainväliset sopimukset  yhteiskuntapolitiikka  kulttuuri  yksilö  yhteisöt  kulttuuriympäristö  elämänlaatu  kulttuuri-identiteetti  kestävä kehitys  Euroopan neuvosto 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (8)
Latest publish 7.11.2018 15:13