HE 87/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheIlmoitettu täysistunnossa
Ilmoitettu täysistunnossa
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä
Annettu
Päivämäärä05.07.2017
AllekirjoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriö
eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo  Terho
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkulttuuriperintö  kansainväliset sopimukset  yhteiskuntapolitiikka  kulttuuri  yksilö  yhteisöt  kulttuuriympäristö  elämänlaatu  kulttuuri-identiteetti  kestävä kehitys  Euroopan neuvosto 
Viimeksi julkaistu 20.7.2017 12:58