Latest publish 7.11.2018 15.13
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 87/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tehdyn Euroopan neuvoston puiteyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu
12.01.2018
Säädöskokoelma
61/2018
Sopimussarja
49/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
 Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä
Säädöskokoelma
529/2018
Sopimussarja
50/2018
Päätös
Hyväksytty

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä05.07.2017AllekirjoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriöAllekirjoittajaeurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeriSampo TerhoValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

05.09.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

07.09.2017
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

06.10.2017
Mietintö pantiin pöydälle 10.10.2017 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

10.10.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 87/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

13.10.2017
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

17.10.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 87/2017 vp tarkoitetun puiteyleissopimuksen.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 87/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

19.10.2017
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

20.10.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut12.09.2017
Käsittely päättynyt04.10.2017

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

kulttuuriperintökansainväliset sopimuksetyhteiskuntapolitiikkakulttuuriyksilöyhteisötkulttuuriympäristöelämänlaatukulttuuri-identiteettikestävä kehitysEuroopan neuvosto