HE 87/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheVireilletulo valiokunnassa
Asian ilmoittaminen
Momentti tai budjettilakiLisäbudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä04.06.2020
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajatyöministeri
Tuula  Haatainen
Esittelijäundefined
neuvotteleva virkamies
Elina   Isoksela
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä05.06.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä10.06.2020
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.06.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut16.06.2020
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Hallintovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattyöllisyyspolitiikka  kunnat  työ- ja elinkeinotoimistot  työllisyysaste  työvoimapalvelut  kokeilu  työnhakijat  toimivalta  neuvonta  työttömyyskorvaukset  työvoimapolitiikka  lausunnot  työttömät  työllistetyt 
Latest publish 3.8.2020 9.40