HE 88/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu08.02.2019
Säädöskokoelma190/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu08.02.2019
Säädöskokoelma191/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki lapsen elatuksesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu08.02.2019
Säädöskokoelma192/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Vahvistettu08.02.2019
Säädöskokoelma193/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
Vahvistettu08.02.2019
Säädöskokoelma194/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 7
Annettu
Päivämäärä20.06.2018
Allekirjoittajaoikeusministeri
Antti  Häkkänen
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Outi  Kemppainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä21.06.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä28.06.2018
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.06.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä05.12.2018
Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 88/2018 vp sisältyvien 1.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 88/2018 vp sisältyvät 1.-12. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä10.01.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä11.01.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut07.09.2018
Käsittely päättynyt05.12.2018
+ Lakivaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatlapsen huolto  tapaamisoikeus  lapsen etu  alaikäiset  kuulemismenettely  oikeudenkäynti  ihmissuhteet  vuoroasuminen  perheväkivalta  vanhemmat  tiedonsaantioikeus 
Latest publish 15.1.2020 12.35