Skip main navigation

Direct link to content

HE 88/2018 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 15.1.2020 12.35
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot