HE 89/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamista koskevaksi laiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki kirjanpitolain muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1620/2015
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittavien yritysten viranomaisille suorittamien maksujen julkistamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1621/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1622/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki osuuskuntalain 8 luvun 9 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1623/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1624/2015
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 1
Annettu
Päivämäärä22.10.2015
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajaoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä23.10.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä03.11.2015
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2015
Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 89/2015 vpsisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 89/2015 vpsisältyvät 1.-6.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä18.12.2015
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä18.12.2015
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut04.11.2015
Käsittely päättynyt08.12.2015
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatkirjanpito  direktiivit  tilinpäätös  pienyritykset  mikroyritykset  suuryritykset  kaivosteollisuus  aarniometsät  puunkorjuu  tuloslaskelmat  julkisuus  osakeyhtiöt  periaatteet  tietojärjestelmät  tiedostot  pääomalainat  taseet  konsernit  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (25)
Latest publish 17.2.2017 16.00