Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n yleistä tietosuoja-asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

Latest publish 19.12.2019 15.19