HE 90/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1626/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki yksityisistä teistä annetun lain 97 ja 98 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1627/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki maantielain 79 §:n muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1628/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki ratalain 69 §:n muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1629/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1630/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 4
Annettu
Päivämäärä22.10.2015
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajaelinkeinoministeri
Olli  Rehn
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä23.10.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä03.11.2015
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä01.12.2015
Mietintö pantiin pöydälle 2.12.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 90/2015 vpsisältyvien 1.-9. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Päivämäärä08.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 90/2015 vpsisältyvät 1.-9.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä17.12.2015
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä18.12.2015
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut04.11.2015
Käsittely päättynyt27.11.2015
+ Hallintovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatelinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset  työ- ja elinkeinotoimistot  valtionavut  takaisinperintä  keskitys  siviilipalvelus  palvelukeskukset  aluehallinto  rahastot  täytäntöönpano 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (14)
Latest publish 20.4.2017 14:23