HE 90/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheLähetekeskustelu
Lähetekeskustelu
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki yksityisistä teistä annetun lain 97 ja 98 a §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki maantielain 79 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki ratalain 69 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki saariston kehityksen edistämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 4
Annettu
Päivämäärä22.10.2015
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
elinkeinoministeri
Olli  Rehn
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä23.10.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatelinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset  työ- ja elinkeinotoimistot  valtionavut  takaisinperintä  keskitys  siviilipalvelus  palvelukeskukset  aluehallinto  rahastot  täytäntöönpano 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (14)
Viimeksi julkaistu 27.10.2015 16:08