HE 90/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 90/2016 vp PeV 15.06.2016 neuvotteleva virkamies Miska Lautiainen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 90/2016 vp PeV 15.06.2016 professori Heikki Kulla Asiantuntijalausunto 
HE 90/2016 vp PeV 15.06.2016 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 90/2016 vp HaV 16.09.2016 neuvotteleva virkamies Miska Lautiainen, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 90/2016 vp HaV 16.09.2016 neuvottelupäällikkö Markku Kojo, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto 
HE 90/2016 vp HaV 16.09.2016 lakimies Päivi Ahonen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto 
HE 90/2016 vp HaV 16.09.2016 vastaava lakimies Ari Komulainen, Palkansaajajärjestö Pardia ry Asiantuntijalausunto 
HE 90/2016 vp HaV 16.09.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 90/2016 vp HaV 16.09.2016 korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 90/2016 vp HaV 16.09.2016 Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 90/2016 vp HaV 16.09.2016 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 90/2016 vp HaV 22.09.2016 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 90/2016 vp HaV 27.09.2016 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 10.2.2017 14:24