HE 90/2020 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilakiLisäbudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 ja 55 §:n muuttamisesta
Vahvistettu09.07.2020
Säädöskokoelma561/2020
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä05.06.2020
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajakuntaministeri
Sirpa  Paatero
Esittelijäundefined
budjettipäällikkö
Matti  Sillanmäki
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä05.06.2020
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä10.06.2020
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.06.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä23.06.2020
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, 23.6.2020 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.06.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.06.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 90/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.06.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.06.2020
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 90/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.06.2020
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä26.06.2020
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä26.06.2020
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut11.06.2020
Käsittely päättynyt23.06.2020
+ Hallintovaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkunnat  peruspalvelut  valtionosuudet  koronavirukset  tartuntataudit  lapset (ikäryhmät)  nuoret  vanhukset  tukipalvelut  kunnallistalous  digitalisaatio 
Latest publish 3.8.2020 10.10