HE 92/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 92/2015 vp StV 24.11.2015 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp StV 24.11.2015 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp StV 24.11.2015 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp StV 24.11.2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp StV 24.11.2015 Niuvanniemen sairaala Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp StV 24.11.2015 hallinto-oikeustuomari Eija Rosendahl, Helsingin hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp StV 24.11.2015 Suomen Psykiatriyhdistys Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp PeV 24.11.2015 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp PeV 24.11.2015 lakimies Tuula Brotherius, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp PeV 24.11.2015 eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp PeV 24.11.2015 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp PeV 24.11.2015 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp StV 24.11.2015 hallintoneuvos Eija Siitari, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp PeV 24.11.2015 hallintoneuvos Eija Siitari, korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp PeV 24.11.2015 professori Leena Halila Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp StV 24.11.2015 lakimies Leena Brotherus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp StV 04.12.2015 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 92/2015 vp StV 08.12.2015 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 17.2.2017 16:00