Latest publish 12.1.2022 9.42
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 93/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perhehoitolain 20 §:n, omaishoidon tuesta annetun lain 10 §:n, kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 23 §:n, sosiaalihuoltolain 27 e §:n, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain, työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain sekä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Käsittely

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki perhehoitolain 20 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2015
Säädöskokoelma
1645/2015
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki omaishoidon tuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2015
Säädöskokoelma
1646/2015
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2015
Säädöskokoelma
1647/2015
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki sosiaalihuoltolain 27 e §:n muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2015
Säädöskokoelma
1648/2015
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
30.12.2015
Säädöskokoelma
1649/2015
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä22.10.2015AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriöAllekirjoittajasosiaali- ja terveysministeriHanna MäntyläValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

23.10.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

03.11.2015
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Lähetekeskustelu

04.11.2015
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

09.12.2015
Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

10.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 93/2015 vpsisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

14.12.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 93/2015 vpsisältyvät 1.-8.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

21.12.2015
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

21.12.2015

Valiokuntakäsittely

Saapunut05.11.2015
Käsittely päättynyt09.12.2015

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

tapaturmavakuutusammattitauditvakuutusturvavakuutusperhehoitajatomaishoitajatkuntouttava työtoimintavammaisetvajaakuntoisettyötoimintakehitysvammaisettyötapaturmavakuutus