HE 93/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perhehoitolain 20 §:n, omaishoidon tuesta annetun lain 10 §:n, kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 23 §:n, sosiaalihuoltolain 27 e §:n, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain, työtapaturma- ja ammattitautilain, maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain sekä urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki perhehoitolain 20 §:n muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1645/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki omaishoidon tuesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1646/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1647/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki sosiaalihuoltolain 27 e §:n muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1648/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu30.12.2015
Säädöskokoelma1649/2015
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 3
Annettu
Päivämäärä22.10.2015
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajasosiaali- ja terveysministeri
Hanna  Mäntylä
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä23.10.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä03.11.2015
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä04.11.2015
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2015
Mietintö pantiin pöydälle 10.12.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 93/2015 vpsisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä10.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 93/2015 vpsisältyvät 1.-8.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä21.12.2015
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä21.12.2015
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut05.11.2015
Käsittely päättynyt09.12.2015
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattapaturmavakuutus  ammattitaudit  vakuutusturva  vakuutus  perhehoitajat  omaishoitajat  kuntouttava työtoiminta  vammaiset  vajaakuntoiset  työtoiminta  kehitysvammaiset  työtapaturmavakuutus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (8)
Latest publish 17.2.2017 16:00