HE 94/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 94/2015 vp StV 12.11.2015 vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 12.11.2015 ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 12.11.2015 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 12.11.2015 lakimies Matti Romakkaniemi, Työttömyysvakuutusrahasto Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 12.11.2015 työmarkkina-asiain päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 12.11.2015 hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 12.11.2015 Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 12.11.2015 KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 17.11.2015 Suomen Journalistiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 17.11.2015 erikoistutkija Anna Pärnänen, Tilastokeskus Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 17.11.2015 Maatalousyrittäjien eläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 17.11.2015 Suomen Yrittäjänaiset ry Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 20.11.2015 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 20.11.2015 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 24.11.2015 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 27.11.2015 Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 27.11.2015 Suomen elokuva- ja mediatyöntekijät SET ry Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 27.11.2015 Suomen Muusikkojen Liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 27.11.2015 Suomen Näyttelijäliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 27.11.2015 Suomen Taiteilijaseura Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 27.11.2015 Taidemaalariliitto Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 27.11.2015 Taidemaalariliitto Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 27.11.2015 Opettajien Työttömyyskassa Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 27.11.2015 Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 27.11.2015 Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 27.11.2015 Yleinen työttömyyskassa YTK Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 27.11.2015 Suomen Journalistiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 02.12.2015 lakimies Jussi Salokangas, Suomen Journalistiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 02.12.2015 yrittäjä Olli Kopakkala, SLP Group OSK Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 02.12.2015 hallitusneuvos Esko Salo, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 02.12.2015 työmarkkina-asiain päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 03.12.2015 Tekijäfoorumi Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 04.12.2015 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 04.12.2015 Suomen Kirjailijaliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 04.12.2015 Taideneuvosto Asiantuntijalausunto 
HE 94/2015 vp StV 04.12.2015 Taiteen edistämiskeskus Asiantuntijalausunto 
Latest publish 17.2.2017 17.16