Direct link to content

HE 95/2015 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 9.9.2016 8.50
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot