Latest publish 17.1.2017 14.06
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 96/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Käsittely
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
20.05.2016
Säädöskokoelma
381/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä22.10.2015AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriöAllekirjoittajaperhe- ja peruspalveluministeriJuha RehulaValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

23.10.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

04.11.2015
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

29.04.2016
Mietintö pantiin pöydälle 3.5.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

03.05.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 96/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

10.05.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 96/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

13.05.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

13.05.2016

Valiokuntakäsittely

Saapunut05.11.2015
Käsittely päättynyt28.04.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

kehitysvammaisetvammaisetperusoikeudetitsemäärääminenkehitysvammahuoltooikeusturvavapaudenriistoyhdenvertaisuuslaitoshoitohenkilöntarkastusYhdistyneet kansakunnat