HE 96/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 96/2015 vp PeV 12.11.2015 lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 12.11.2015 lainsäädäntöneuvos Timo Makkonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 12.11.2015 professori Lasse Lehtonen Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 12.11.2015 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 12.11.2015 apulaisprofessori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 12.11.2015 apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 12.11.2015 neuvotteleva virkamies Riitta Burrell, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 12.11.2015 neuvotteleva virkamies Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 12.11.2015 neuvotteleva virkamies Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 12.11.2015 hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 17.11.2015 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 04.02.2016 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 04.02.2016 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 10.02.2016 yksikön johtaja Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 10.02.2016 lakimies Tanja Salisma, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 10.02.2016 oikeuksienvalvontalakimies Liisa Murto, Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 10.02.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 11.02.2016 erityisasiantuntija Sanna Ahola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 11.02.2016 lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 11.02.2016 lainsäädäntösihteeri Satu Sistonen, ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 11.02.2016 korkein hallinto-oikeus Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 11.02.2016 eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 17.02.2016 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 17.02.2016 Autismi- ja Aspergerliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 17.02.2016 kuntayhtymän johtaja Seija Aaltonen, Varsinais-Suomen erityishuoltopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 17.02.2016 toimitusjohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 17.02.2016 psykologi Emmi Tuomi, Rinnekoti-Säätiö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 17.02.2016 palvelujohtaja Tuula Luoma, Nuorten Ystävät Palvelut Oy Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 17.02.2016 johtava lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 26.02.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 15.03.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 05.04.2016 sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen, eduskunta Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 05.04.2016 valiokuntaneuvos Harri Sintonen, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 05.04.2016 hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 05.04.2016 hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 05.04.2016 hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 05.04.2016 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 05.04.2016 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 05.04.2016 hallitusneuvos Pirjo Kainulainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 05.04.2016 lainsäädäntöneuvos Marietta Keravuori-Rusanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 05.04.2016 eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen, Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 05.04.2016 professori Lasse Lehtonen Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 05.04.2016 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 05.04.2016 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp PeV 08.04.2016 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 96/2015 vp StV 22.04.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 17.1.2017 14:06