HE 96/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merilain, alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain ja alusrekisterilain muuttamisesta

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki hylkyjen poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu14.10.2016
Säädöskokoelma859/2016
Sopimussarja13/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki merilain muuttamisesta
Vahvistettu14.10.2016
Säädöskokoelma860/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki alusturvallisuuden valvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu14.10.2016
Säädöskokoelma861/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki alusrekisterilain 30 §:n muuttamisesta
Vahvistettu14.10.2016
Säädöskokoelma862/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Hylkyjen poistamista koskeva kansainvälinen yleissopimus, 2007 (Nairobin yleissopimus)
Säädöskokoelma24/2017
Sopimussarja14/2017
PäätösHyväksytty
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 1
Annettu
Päivämäärä02.06.2016
AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriö
Allekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeri
Anne  Berner
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä03.06.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä07.06.2016
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä06.09.2016
Mietintö pantiin pöydälle 7.9.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.09.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.09.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 96/2016 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.09.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.09.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 96/2016 vptarkoitetun yleissopimuksen ja annettavaksi hallituksen esityksessä tarkoitetun ilmoituksen.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 96/2016 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.09.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä16.09.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä19.09.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut09.06.2016
Käsittely päättynyt17.06.2016
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanathylyt  kansainväliset sopimukset  merenkulku  merionnettomuudet  vaaralliset aineet  aluevedet  korvaukset  poisto  paikannus  merkintä  toimivalta  korvausvastuu  Liikenteen turvallisuusvirasto 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (4)
Latest publish 23.1.2018 11:43