HE 97/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheJaostovalmistelu
Asiantuntijakuuleminen jaostossa
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Veronkantolaki
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki veronkantolain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki tuloverolain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 2 ja 9 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 37
Annettu
Päivämäärä14.09.2017
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
valtiovarainministeri
Petteri  Orpo
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä15.09.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä19.09.2017
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.09.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut22.09.2017
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Verojaosto
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatverotus  veronkanto  tulovero  kiinteistövero  perintövero  lahjavero  seuraamukset  varainsiirtovero  ilmoitusvelvollisuus  sähköinen asiointi  korruptio  verovelvollisuus  julkisuus  päätökset  veroilmoitukset  muutoksenhaku  arvioverotus  maksut  sosiaaliturvamaksut  apurahat 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (5)
Viimeksi julkaistu 14.11.2017 12:48