Latest publish 30.1.2020 10.07
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 97/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Asiantuntijakuuleminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
15.03.2019
Säädöskokoelma
347/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
15.03.2019
Säädöskokoelma
348/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä13.07.2018AllekirjoittajatyöministeriJari LindströmAllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöEsittelijäerityisasiantuntijaJohanna Ylitepsa Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

04.09.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

04.09.2018
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

06.02.2019
Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2019 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

07.02.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 97/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

12.02.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 97/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

15.02.2019
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

18.02.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut05.09.2018
Käsittely päättynyt01.02.2019

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

yksilönsuojatietosuojaasetuksethenkilötiedottyöelämärikostaustarikoslakiEuroopan unioni