HE 98/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheIlmoitettu täysistunnossa
Ilmoitettu täysistunnossa
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista annetun lain 16 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain 130 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta annetun lain 11 §:n 2 momentin kumoamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 3
Annettu
Päivämäärä13.07.2018
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajatyöministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanathenkilötiedot  tietosuoja  asetukset  henkilörekisterit  rikokset  tiedonsaantioikeus  salassapitovelvollisuus  Kilpailu- ja kuluttajavirasto  Euroopan unioni  Työ- ja elinkeinoministeriö 
Viimeksi julkaistu 9.8.2018 11:10