HE 99/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki esitutkintalain muuttamisesta
Vahvistettu28.10.2016
Säädöskokoelma892/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 2 luvun 2 §:n ja 7 luvun 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu28.10.2016
Säädöskokoelma893/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Vahvistettu28.10.2016
Säädöskokoelma894/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki rangaistusmääräysmenettelystä annetun lain 5 §:n muuttamisesta
Vahvistettu28.10.2016
Säädöskokoelma895/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki rikesakkomenettelystä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Vahvistettu28.10.2016
Säädöskokoelma896/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 2
Annettu
Päivämäärä16.06.2016
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Allekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeri
Anne  Berner
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä17.06.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä22.06.2016
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.06.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä05.10.2016
Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.10.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 99/2016 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.10.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 99/2016 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä13.10.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä14.10.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut07.09.2016
Käsittely päättynyt04.10.2016
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatesitutkinta  avustajat  direktiivit  oikeusapu  palkkiot  pidättäminen  ilmoitusvelvollisuus  EU-maat  rikosprosessi  läsnäolo  kuulustelu  laiminlyönti  syytetyt  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (15)
Latest publish 9.6.2017 11.48