KAA 1/2015 vp

Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHylätty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta
PäätösHylätty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Jätetty
Päivämäärä16.06.2015
AllekirjoittajaSari Inkeri  Behm
Aloite jätetty
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä23.06.2015
Kansalaisaloitteen jättämisestä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä25.06.2015
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.06.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä25.11.2015
Mietintö pantiin pöydälle26.11.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.11.2015
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2015
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 1/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.12.2015
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 12.asia. Eduskunta on ensimmäisessä käsittelyssä yhtynyt sosiaali- ja terveysvaliokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
 
Päivämäärä01.12.2015
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.12.2015
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 1/2015 sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.12.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut09.09.2015
Käsittely päättynyt11.11.2015
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatsynnytys  sairaalat  päivystys  leikkaushoito  lääkärit  terveydenhuolto 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (20)
Viimeksi julkaistu 7.12.2015 12:38