KAA 1/2015 vp

Päivystysasetuksen muuttaminen synnytysten osalta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

KAA 1/2015 vp StV 24.09.2015 lääkintöneuvos Timo Keistinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 24.09.2015 selvityshenkilö Kari Nieminen Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 14.10.2015 Suomen Kätilöliitto ry Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 14.10.2015 Porvoon sairaala Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 14.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 14.10.2015 Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 14.10.2015 Savonlinnan kaupunki Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 14.10.2015 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 14.10.2015 Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 14.10.2015 Suomen Gynekologiyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 14.10.2015 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 14.10.2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 14.10.2015 Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 14.10.2015 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 14.10.2015 Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 14.10.2015 Pohjois-Pohjanmaan sairaahoitopiiri Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 14.10.2015 Oulaskankaan sairaala Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 16.10.2015 Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 16.10.2015 Vaasan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
KAA 1/2015 vp StV 16.10.2015 Lapin sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
Latest publish 11.5.2018 7.52