Latest publish 16.1.2018 12.08
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot KAA 2/2016 vp

Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hylätty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan kirjelmä

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki avioliittolain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta
Päätös
Hylätty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Kansalaisaloite Jätetty

Päivämäärä22.06.2016AllekirjoittajaJukka-Pekka RahkonenMuiden allekirjoittajien lkm106195Aloite jätetty

Ilmoitettu täysistunnossa

23.06.2016
Kansalaisaloitteen jättämisestä ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

08.09.2016
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

15.02.2017
Mietintö pantiin pöydälle 16.2.2017 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

16.02.2017
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely

17.02.2017
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

21.02.2017
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

22.02.2017
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 2/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

28.02.2017
Eduskunnan kirjelmä.

Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

01.03.2017
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut23.09.2016
Käsittely päättynyt15.02.2017

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

avioliittomiehetnaisetsukupuolineutraaliuslapsetisätäiditadoptiotasa-arvoyhdenvertaisuus