Latest publish 16.1.2018 12.08
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot