KAA 2/2016 vp

Kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

KAA 2/2016 vp LaV 27.10.2016 professori Tapio Puolimatka Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp LaV 27.10.2016 aloitteen tekijä Pasi Turunen Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp LaV 27.10.2016 aloitteen tekijä Pasi Turunen Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp LaV 27.10.2016 varatuomari Jyrki Anttinen Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp LaV 27.10.2016 varatuomari Jyrki Anttinen Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp LaV 27.10.2016 professori Tapio Puolimatka Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp LaV 27.10.2016 professori Tapio Puolimatka Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp LaV 10.11.2016 lainsäädäntöneuvos Outi Kemppainen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp LaV 10.11.2016 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp LaV 10.11.2016 hallitussihteeri Milja Tiainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp PeV 01.12.2016 varatuomari Jyrki Anttinen Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp PeV 01.12.2016 varatuomari Jyrki Anttinen Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp PeV 01.12.2016 apulaisprofessori Janne Salminen Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp PeV 07.02.2017 professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp PeV 07.02.2017 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp PeV 07.02.2017 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp PeV 07.02.2017 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp PeV 07.02.2017 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp PeV 09.02.2017 professori (emeritus) Markku Helin Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp LaV 14.02.2017 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp LaV 14.02.2017 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
KAA 2/2016 vp LaV 14.02.2017 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 16.1.2018 12.08