Latest publish 20.8.2020 12.49
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot LA 24/2016 vp

Lakialoite laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hylätty
Käsittelyvaihe
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki työntekijöiden lähettämisestä
Päätös
Hylätty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki työsopimuslain 11 luvun muuttamisesta
Päätös
Hylätty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Päätös
Hylätty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain 4 a ja 5 §:n muuttamisesta
Päätös
Hylätty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5  Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Päätös
Hylätty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Lakialoite Jätetty

Päivämäärä29.04.2016Ensimmäinen allekirjoittajaMerja Mäkisalo-Ropponen  /sdMuiden allekirjoittajien lkm30Edustaja teki lakialoitteen.

Lähetekeskustelu

04.05.2016
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Asian käsittely jatkuu yhdistettynä

10.05.2016
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.

Toinen käsittely

08.06.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 39/2016 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 24/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Valiokuntakäsittely

Saapunut10.05.2016
Käsittely päättynyt26.05.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

lähetetyt työntekijättiekuljetustyöaikatilaajatvastuuvähimmäispalkkarakennuttajaturakoitsijat