Latest publish 19.8.2020 12.07
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot LA 40/2017 vp

Lakialoite laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hylätty
Käsittelyvaihe
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta
Päätös
Hylätty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Lakialoite Jätetty

Päivämäärä29.09.2017Ensimmäinen allekirjoittajaSami Savio  /psMuiden allekirjoittajien lkm9Edustaja teki lakialoitteen.

Lähetekeskustelu

12.10.2017
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Asian käsittely jatkuu yhdistettynä

23.11.2018
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.

Toinen käsittely, ainoa käsittely

10.12.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 182/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 40/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Valiokuntakäsittely

Saapunut17.10.2017
Käsittely päättynyt29.11.2018

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

meriliikennelaivatvaltiontukimiehistövarustamotyritystuetmerimiehetkilpailukyky