Latest publish 14.6.2021 11.13
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot LJL 2/2019 vp

Lepäämässä oleva ehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta (HE 320/2018 vp)

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan kirjelmä
Aikaisempi kasittely

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
Vahvistettu
28.02.2020
Säädöskokoelma
98/2020
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 73 §

Lepäämään hyväksytty lakiehdotus Vireilletullut

Päivämäärä24.04.2019AllekirjoittajaPuhemiesneuvostoLepäämään hyväksytty ehdotus tuli vireille vaalikauden alkaessa.

Lähetekeskustelu

14.06.2019
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

10.12.2019
Mietintö pantiin pöydälle 11.12.2019 pidettävään täysistuntoon.

Yksi käsittely

11.12.2019
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Yksi käsittely

13.12.2019
Eduskunta hyväksyi lakiehdotukseen LJL 2/2019 vp (HE 320/2018 vp) sisältyvän lakiehdotuksen mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen käsittely yhden käsittelyn asiana päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asia on loppuun käsitelty.

Eduskunnan kirjelmä

17.12.2019
Eduskunnan kirjelmä.

Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

18.12.2019
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut18.06.2019
Käsittely päättynyt10.12.2019

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

AhvenanmaaAhvenanmaan itsehallintolakimaakunnatverotuskunnallisverotasausitsehallintomäärärahat