LTA 17/2020 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan  lisäämisestä yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen (20 000 000 euroa)

YHTEENVETO

Asian tilaHylätty
KäsittelyvaiheAsian käsittely jatkuu yhdistettynä
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Momentti tai budjettilaki33.90.50
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Jätetty
Päivämäärä14.04.2020
Ensimmäinen allekirjoittaja
Sari  Essayah  /kd
Asia on jätetty.
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Päivämäärä15.04.2020
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Ainoa käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.04.2020
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 43/2020 vp ja sitä täydentävään hallituksen esitykseen HE 52/2020 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2020 toiseksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 9-17/2020 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2020 toisen lisätalousarvion soveltamisesta.
Asian käsittely päättyi.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
Käsittely päättynyt23.04.2020
+ Valtiovarainvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Latest publish 24.4.2020 16.55