LTA 54/2018 vp

Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Lastenasiaintalo-mallin laajentamiseksi (1 000 000 euroa)

YHTEENVETO

Asian tilaHylätty
KäsittelyvaiheAsian käsittely jatkuu yhdistettynä
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Momentti tai budjettilaki33.60.31
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Jätetty
Päivämäärä04.03.2019
Ensimmäinen allekirjoittaja
Hanna  Sarkkinen  /vas
Asia on jätetty.
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Päivämäärä04.03.2019
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Ainoa käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.03.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 323/2018 vp ja sitä täydentävään hallituksen esitykseen HE 324/2018 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2019 lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 51-54/2018 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2019 lisätalousarvion soveltamisesta.
Asian käsittely päättyi.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
Käsittely päättynyt08.03.2019
+ Valtiovarainvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatlapset (ikäryhmät)  seksuaalinen hyväksikäyttö 
Latest publish 5.7.2019 14.04